THE JOURNAL OF ADYUTAYAM
ADYUTAYAM                                         Uluslararası Bilimsel, Akademik Dergi
The Journal of ADYUTAYAM
ADYUTAYAM Dergisi Editörlüğü
Back
Next
   TR     ENG
DERGİ HAKKINDA
                                               ADYUTAYAM DERGİSİ

E-ISSN:

MAKALE ERİŞİMİ: Tüm içeriğe ücretsiz olarak Dergi İçeriği bölümünden ulaşılabilir.

YAYIN ARALIĞI: Yılda iki sayı (Haziran-Aralık) olarak yayınlanmaktadır.

AMAÇ ve KAPSAM: Elektronik ortamda yayımlanan, kar amacı gütmeyen, uluslararası hakemli, bilimsel bir dergidir. Dergide Biyoloji ve Tarım Bilimlerinin tüm alanlarında araştırmaya dayalı sonuçları yansıtan özgün araştırma makaleleri, kısa makale, bilimsel nitelikleri yüksek sayılabilecek tercümeler, bilimsel gözlem (Teknik Not) ve derleme yazıları yayınlanmaktadır.

YAYIN DİLİ: Türkçe ve İngilizce.

KAPSAMA ALANI: Google Scholar, Researchgate, Academia, Mendeley vd.
Son Sayı
Flag Counter