THE JOURNAL OF ADYUTAYAM
ADYUTAYAM                                         Uluslararası Bilimsel, Akademik Dergi
The Journal of ADYUTAYAM
ADYUTAYAM Dergisi Editörlüğü  ·   E-Mail: editoradyutayam@gmail.com
Back
Next
   TR     ENG
DERGİ HAKKINDA
                                               ADYUTAYAM DERGİSİ

Taranan İndeksler: Google Scholar

MAKALE ERİŞİMİ: Tüm içeriğe ücretsiz olarak Dergi İçeriği bölümünden ulaşılabilir.

YAYIN ARALIĞI: Yılda iki sayı (Haziran - Aralık) olarak yayınlanmaktadır.

AMAÇ ve KAPSAM: Elektronik ortamda yayımlanan, kar amacı gütmeyen, uluslararası, hakemli, bilimsel bir dergidir. Dergide Biyoloji ve Ziraat Bilimlerinin tüm alanlarında araştırmaya dayalı sonuçları yansıtan özgün araştırma makaleleri, kısa makale, bilimsel nitelikleri yüksek sayılabilecek tercümeler, bilimsel gözlem (Teknik Not) ve derleme yazıları yayınlanmaktadır.

YAYIN DİLİ: Türkçe ve İngilizce.


 
Son Sayı
Flag Countergoogle scholar ile ilgili görsel sonucu