THE JOURNAL OF ADYUTAYAM
ADYUTAYAM                                         Uluslararası Bilimsel, Akademik Dergi

The Journal of ADYUTAYAM
ADYUTAYAM Dergisi Editörlüğü  ·   E-Mail: editoradyutayam@gmail.com
Back
Next
   TR     ENG
Cilt 5 Sayı 1 (2017)                                                                                                        Tam Metin

Diyet Özellikteki Bazı Bitkisel Liflerin Tavuk Köftelerde Kullanım Olanakları
Osman KILINÇÇEKER
Yüksekova Nehil Sazlığı  (Hakkâri -Türkiye) ve Çevresinde Tespit Edilen Kuş Türlerinin Mevsimsel Habitat Kullanımı ve Populasyon Dağılımlarının Belirlenmesi
Erkan AZİZOĞLU, Özdemir ADIZEL
         Tam Metin
         Tam Metin
Muş ovası Ornitofaunası Üzerine Bir Araştırma
Feridun AVCI, Özdemir ADIZEL, Erkan AZİZOĞLU
Balık işleme Teknolojisinde Mekanizasyon
İlkan Ali OLGUNOĞLU
         Tam Metin
         Tam Metin
Gıda Sanayi Ürünlerinin Piyasa Yapıları
İsmail UKAV, Faruk EMEKSİZ
        Tam Metin