THE JOURNAL OF ADYUTAYAM
ADYUTAYAM                                         Uluslararası Bilimsel, Akademik Dergi

The Journal of ADYUTAYAM
ADYUTAYAM Dergisi Editörlüğü  ·   E-Mail: editoradyutayam@gmail.com
Back
Next
   TR     ENG
Cilt 5 Sayı 2 (2017)                                                                                                                  Tam Metin
Gıda Sanayinde Verimlilik Analizleri

İsmail UKAV, Faruk EMEKSİZ.

Doğu Akdeniz Bölgesindeki Süzme Balların Naftalin Kalıntısı Düzeylerinin Belirlenmesi

Özgür GÖLGE, Fatma HEPSAĞ, Osman KILIÇÇEKER.
Foeniculum vulgare ssp. vulgare Mill. ile Foeniculum vulgare Mill. ssp. vulgare var. azoricum (Mill.) Thell. Alt Türlerinin Morfolojik Özellikleri ve Uçucu Yağ İçerikleri Bakımından Karşılaştırılması

Memet İNAN, Muzaffer KIRPIK.
Adıyaman İlinin Hayvansal Atık Kaynaklı Vermikompost Üretim Potansiyeli

Gökhan BÜYÜK, Muzaffer KIRPIK, Ahmet ÇELİK, Melike KUŞ, Erhan AKÇA, Uğur ZEYDANLI.
Türkiye Otbiçen (Arachnida: Opiliones) Faunasına Katkılar
Kemal KURT, Ersen Aydın YAĞMUR.

Effect of Some Plant Activators on Plant NutrientsContent of Melon
Ceren Ayşe BAYRAM, Nebahat SARI.

          Tam Metin
          Tam Metin
           Tam Metin
            Tam Metin
            Tam Metin
            Tam Metin