THE JOURNAL OF ADYUTAYAM
ADYUTAYAM                                         Uluslararası Bilimsel, Akademik Dergi

The Journal of ADYUTAYAM
ADYUTAYAM Dergisi Editörlüğü  ·   E-Mail: editoradyutayam@gmail.com
Back
Next
   TR     ENG
Cilt 6 Sayı 1 (2018)                                                                                                        Tam Metin

Kırsal Alanda İlkokul Öğrencilerinin Biyolojik Mücadele Konusunda Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi: Adana ve Mersin İlleri Örneği
Nazife TEMEL, Mustafa TÜFEKLİ, Şebnem TİRENG KARUT, Ferda YARPUZLU, Arzu SEÇER


         Tam Metin
GAP Projesinin Türkiye Pamuk Üretimine Etkisi: Son On Yıldaki Değişimler
Osman ÇOPUR
         Tam Metin
Bazı Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin Kanatlılarda Yaygın Görülen Patojen Bakteriler Üzerine Etkileri
Tülay ÇİMRİN
         Tam Metin
Intelligent Packaging Use in Food Industry and Traceability
Fatma HEPSAĞ, Tuğçe VAROL
         Tam Metin
A Research on the Flora of Karagöl (Sülüklü Lake) Basin (Gerger/Adiyaman)
Ahmet Zafer TEL, Murat TAK
         Tam Metin