THE JOURNAL OF ADYUTAYAM
ADYUTAYAM                                         Uluslararası Bilimsel, Akademik Dergi

The Journal of ADYUTAYAM
ADYUTAYAM Dergisi Editörlüğü  ·   E-Mail: editoradyutayam@gmail.com
Back
Next
   TR     ENG
Cilt 7 Sayı 1 (2019)                                                                                                        Tam Metin

Geleneksel Olarak Üretilen Adıyaman Peynirinin Bazı Fiziksel, Kimyasal ve Mikrobiyolojik Özelliklerinin Belirlenmesi
Huriye Gözde CEYLAN, Tuba DEMİR, Şükrü KURT
         Tam Metin
SSR Markörlerinin Mercimek Genom Haritalamasında Kullanılması
Abdullah Kahraman, Ümran Akgün Yıldırım, Melike Bakır
         Tam Metin
Keten Tohumu Ununun Tavuk Köfte Yapımında Kullanımı
Osman Kılınççeker, Muzaffer Kırpık
         Tam Metin
Ekmeklik Un Kalite Parametreleri Arasındaki İlişkiler
Mahir Serdar Yılmaz, Raciye Meral
         Tam Metin
Total Phenolics, Antioxidant Capacities and Pomological Characteristics of 12 Apricot Cultivars Grown in Turkey
Fırat Ege Karaat, Sedat Serçe
         Tam Metin
Çilek Konservelerinde Siyah Dut Antosiyanın Ekstraktı Kullanımının
Esmerleşme İndisi Üzerine Etkileri

Fatma Hepsağ, İbrahim Hayoğlu
         Tam Metin
Evaluation of Effectiveness of Strawberry Marketing Organization in Mersin/Turkey
Arzu Secer, Burak Oztornacı, Faruk Ekmeksiz
         Tam Metin