THE JOURNAL OF ADYUTAYAM
ADYUTAYAM                                         Uluslararası Bilimsel, Akademik Dergi

The Journal of ADYUTAYAM
ADYUTAYAM Dergisi Editörlüğü  ·   E-Mail: editoradyutayam@gmail.com
Back
Next
   TR     ENG
Cilt 8 Sayı 1 (2020)                                                                                                        Tam Metin

Geleneksel Yöntemlerle Osmaniye İlinde Üretilen Zeytinyağların Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi
Fatma HEPSAĞ


 
         Tam Metin
Farklı Bitki Aktivatörlerinin İkinci Ürün Ispanakta Verim ve Bazı Kalite Özelliklerine Etkileri
Aygül DAYAN
         Tam Metin
Türkiye’nin Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Balık Tüketimine Genel Bir Bakış
İlkan Ali OLGUNOĞLU, Mine Perçin OLGUNOĞLU
         Tam Metin
Adıyaman İli Badem Bahçelerinde Görülen Meyve Dökümlerinin Muhtemel Nedenleri ve Alınabilecek Bazı Önlemler
Şaban KARAAT

         Tam Metin
Damızlık Kınalı Kekliklerde (Alectoris chukar) Meselen E Liquid Takviyesinin Yumurta Verimi Üzerine Etkisinin Belirlenmesi
Çağrı Özgür ÖZKAN
         Tam Metin
Elazığ İli (Türkiye) Arıcılığının Sürdürülebilirliği Üzerine Bir Çalışma
Mehmet Ali KUTLU ,Ömer KILIÇ
         Tam Metin