ADYUTAYAM DERGİSİ
ADYUTAYAM                                         Uluslararası Bilimsel, Akademik Dergi
The Journal of ADYUTAYAM
ADYUTAYAM Dergisi Editörlüğü  ·   E-Mail: editoradyutayam@gmail.com
Back
Next
   TR     ENG
DERGİ HAKKINDA
ISSN: 2667-4092
                                                     ADYUTAYAM DERGİSİ

Adıyaman Üniversitesi Tarımsal Uygulama ve Arazi Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Dergisi

Taranan İndeksler: Google Scholar

MAKALE ERİŞİMİ: Tüm içeriğe ücretsiz olarak Dergi İçeriği bölümünden ulaşılabilir.

YAYIN ARALIĞI: Yılda iki sayı (Haziran - Aralık) olarak yayınlanmaktadır.

AMAÇ ve KAPSAM: Elektronik ortamda yayımlanan, kar amacı gütmeyen, uluslararası, hakemli, bilimsel bir dergidir. Dergide Biyoloji ve Ziraat Bilimlerinin tüm alanlarında araştırmaya dayalı sonuçları yansıtan özgün araştırma makaleleri, kısa makale, bilimsel nitelikleri yüksek sayılabilecek tercümeler, bilimsel gözlem (Teknik Not) ve derleme yazıları yayınlanmaktadır.

YAYIN DİLİ: Türkçe ve İngilizce.                                                                                                                                                                                                                                                  YAYINCI ADI: Adıyaman Üniversitesi.           

  
Son Sayı
Flag Countergoogle scholar ile ilgili görsel sonucu