THE JOURNAL OF ADYUTAYAM
ADYUTAYAM                                         Uluslararası Bilimsel, Akademik Dergi
The Journal of ADYUTAYAM
ADYUTAYAM Dergisi Editörlüğü  ·   E-Mail: editoradyutayam@gmail.com
Back
Next
   TR     ENG
Son Sayı
Flag Counter
                                                  YAZIM ve YAYIN KURALLARI


Dergimize sunulan makalelerin daha önce yayımlanmamış, yayımlanmak üzere bir yere sunulmamış ve yayın haklarının devredilmemiş olması gerekir. Dergide basılan eserlerin sorumluluğu yazar(lar)’ına aittir. Bütün yazarlar gönderilen makaleyi görmüş ve sonuçlarını onaylamış kabul edilir. Makaledeki yazarlar isim sırası konusunda fikir birliğine sahip olmalıdır. Ayrıca yazar(lar) uluslararası bilimsel yayın etik kurallarına uymak zorundadırlar, gerekli ise etik kurul onayı alınmış olmalıdır. Dergi bu konulardan sorumlu değildir.

Hazırlanan makaleler;
"mkirpik@adiyaman.edu.tr" adresine sadece makaleden sorumlu yazar (makalenin yayın başlangıcından basım sonrasındaki her türlü yazışmalarda sorumluluğu bulunan) tarafından gönderilmeli ve takip edilmelidir.

Eser Microsoft Word programıyla "Times New Roman" yazı tipinde ve 12 punto olarak yazılmalıdır. Tüm kenarlardan 2,5 cm boşluk bırakılmalıdır. Makale metninde paragraf başlarında girinti yapılmamalı, paragraf araları 1 satır (12 nk) boşluk bırakılarak belirginleştirilmelidir.

Başlık: Makalenin başlığı 20 kelimeyi geçmeyecek şekilde ve bilgi verici olmalıdır. Başlığın altında ayrı ayrı her bir yazarın ad-soyad, adres ve e-postaları verilmelidir.                                    

Özet: Makalenin başlangıcında yer alıp, konuyu tam ve net bir şekilde ifade etmelidir. Devamında 5-7 kelimelik anahtar sözcükler verilmelidir.                                                              

Yazım: Makale sırasıyla; GİRİŞ, MATERYAL ve METOD, ARAŞTIRMA BULGULARI, TARTIŞMA, SONUÇ, TEŞEKKÜR (gerekli görülürse) ve KAYNAKLAR şeklinde olmalıdır. Bilimsel isimler italik olmalıdır. Faunistik çalışmalarda dişi ve erkek kelimeleri yerine, ♂,♀ sembollerini kullanınız. Üst cins kategorisini büyük harfle yazınız.

Görseller: Fotoğraflar, çizimler, grafikler ve tablolar makalenin içinde yer almalıdır. Başlıkları altlarında 12 punto ve "Times New Roman" yazı tipinde yazılmalıdır. Atıfın yapıldığı fotoğraflar, çizimler, grafikler ve tablolar parantez içerisinde ilgili yazının bulunduğu cümlenin sonunda verilmelidir. Örneğin; (Şekil 1).

Referanslar: Makale içerisinde atıfın verilişi "isim ve tarih" şeklinde olmalıdır. Örneğin; (Yazar adı, 1975); Yazar adı&Yazar adı (1963); Yazar adı (1995-1999); Yazar adı ve diğerleri (2001). Makalenin sonunda referansların tümü alfabetik sıra göz önünde bulundurularak, kısaltma yapılmadan verilmelidir. Örneğin:

Yazar, K. L., Yazar, M. N., 1985, The sturucture of abdomen in family Georricidae, Turkish Entomologist, 25: 315-326.
    
Telif Hakkı: Makaleniz kabul edilirse Telif Hakkı Formunu doldurup, renkli olarak taranmış halini editoradyutayam@gmail.com e-posta adresine gönderiniz.